Algemene voorwaarden

1. Verkoop Wijnabonnementen

Aanbiedingen enkel geldig in België, onder voorbehoud van wijzigingen. U kan zich inschrijven op onze site. We crediteren uw kaart kredietkaart enkel in de maand wanneer u een verzending verwacht. Als uw kredietkaart verloopt en er geen betaling kan uitgevoerd worden, vragen we u om een overschrijving te doen op onze bankrekening. In dit geval krijgt u per email de factuur. De looptijd van het abonnement is van onbepaalde duur. We sturen het wijnabonnement op naar u elke maand, om de twee maanden of om de drie maanden (naargelang uw keuze), telkens tussen de 10e en de 20ste van de maand. U kan altijd de formule wijzigen of de frequentie wijzigen door een email te sturen naar sam@wijnadvies.be. U kan ten allen tijde uw wijnabonnement pauzeren, zonder kosten. Vanaf de eerste van de nieuwe maand, loopt deze maand nog door. 

2. Leveringen Wijnabonnementen

De leveringskosten zijn in de originele prijs inbegrepen.

Herverzendingskosten worden integraal doorgerekend. De leveringen gebeuren aan huis of op het adres dat u hebt doorgegeven. Wanneer u niet aanwezig bent, kan u de dagen erop de doos afhalen bij een postpunt in uw buurt (de postbode laat dan een bericht achter). De wijnen worden verpakt in een speciale verzenddoos om zo veilig tot bij de klanten te geraken. U krijgt een track and trace code bij de verzending.

Bij vragen kan u ons contacteren via abonnement@wijnadvies.be

Wijnadvies.be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Wijnadvies.be heeft het recht om op basis van de marktschommelingen de prijzen te wijzigen en om eventuele fouten te verbeteren. U hebt in dat geval steeds het recht om de bestelling te annuleren.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn steeds contant betaalbaar te Melle. Elke klacht i.v.m. een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na verzending van de factuur op straffe van ontvankelijkheid. De goederen blijven eigendom van SG Consulting bvba (bedrijf achter wijnadvies.be) tot volledige betaling ervan. Bij het verstrijken van de betalingstermijn van 15 dagen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd met een minimum van 50 euro, evenals een verwijlintrest van 1,5% per maand. Op alles wat niet expliciet geregeld is in de overeenkomst, is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent en het vredegerecht van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.

Wijnadvies.be verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

4. Privacy Policy verklaring

Bij wijnadvies.be koop je in vertrouwen heerlijke wijnen in  de dozen van onze wijnabonnementen mét uitgebreid advies en schrijf je je in voor een diverse wijn activiteiten. Het vertrouwen dat u ons geeft is voor ons erg belangrijk en betekent ook dat we respectvol omgaan met de informatie die u verstrekt.

Op welke manieren wijnadvies.be verzamelt gegevens en welke gegevens verzamelen we?

5. Het Cookiebeleid

6. Extra info: Voor alle extra informatie kan u steeds de ‘Data verantwoordelijke’ Sam Govaert (sam@wijnadvies.be) contacteren.