Algemene voorwaarden

1. Verkoop Wijnabonnementen

Aanbiedingen enkel geldig in België, onder voorbehoud van wijzigingen. De looptijd van het abonnement is tijdelijk. We sturen uw abonnement op voor de maanden die u hebt aangekocht, telkens tussen de 10e en de 20ste van de maand. We nodigen U na afloop van het abonnement uit om te verlengen. U kan op elk moment instappen bij een abonnement. Het bedrag van een abonnement wordt aan het begin van uw looptijd gefactureerd. Bij stopzetting van een abonnement, worden niet gekregen edities van uw abonnement niet terug betaald.

2. Leveringen Wijnabonnementen

De leveringskosten zijn in de originele prijs inbegrepen.

Herverzendingskosten worden integraal doorgerekend. De leveringen gebeuren aan huis of op het adres dat u hebt doorgegeven. Wanneer u niet aanwezig bent, kan u de dagen erop de doos afhalen bij een postpunt in uw buurt (de postbode laat dan een bericht achter). De wijnen worden verpakt in een speciale verzenddoos om zo veilig tot bij de klanten te geraken.

Bij vragen kan u ons contacteren via abonnement@wijnadvies.be

Wijnadvies.be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Wijnadvies.be heeft het recht om op basis van de marktschommelingen de prijzen te wijzigen en om eventuele fouten te verbeteren. U hebt in dat geval steeds het recht om de bestelling te annuleren.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn steeds contant betaalbaar te Melle. Elke klacht i.v.m. een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na verzending van de factuur op straffe van ontvankelijkheid. De goederen blijven eigendom van SG Consulting bvba (bedrijf achter wijnadvies.be) tot volledige betaling ervan. Bij het verstrijken van de betalingstermijn van 15 dagen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd met een minimum van 50 euro, evenals een verwijlintrest van 1,5% per maand. Op alles wat niet expliciet geregeld is in de overeenkomst, is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent en het vredegerecht van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.

Wijnadvies.be verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

4. Privacy Policy verklaring

Bij wijnadvies.be koop je in vertrouwen heerlijke wijnen in  de dozen van onze wijnabonnementen mét uitgebreid advies en schrijf je je in voor een diverse wijn activiteiten. Het vertrouwen dat u ons geeft is voor ons erg belangrijk en betekent ook dat we respectvol omgaan met de informatie die u verstrekt.

Op welke manieren wijnadvies.be verzamelt gegevens en welke gegevens verzamelen we?

5. Het Cookiebeleid

6. Extra info: Voor alle extra informatie kan u steeds de ‘Data verantwoordelijke’ Sam Govaert (sam@wijnadvies.be) contacteren.